Tereny do sprzedaży lub dzierżawy

Spółka posiada do sprzedaży lub dzierżawy działki mieszczące się:

 

Łódź, ul. Listopadowa/Obłoczna – dzielnica Stoki – zrekultywowany teren po kopalni piasku będący częściowo w wieczystej dzierżawie – 8 ha

 

Spółka wynajmuje pomieszczenia biurowe na ul. Traktorowej 109

 

 

Kontakt:
Sekretariat


Prezes

669 077 300


663 775 433